Nabídka pro nejmenší

V tuto chvíli realizuji vycházky pro nejmenší pouze jako zaměstnanec Muzea hl. m. Prahy.

Ráda pracuji s dětmi, sama doma jedno “kvítko” mám a věřím, že i malým dětem lze mnoho ukázat a vysvětlit tak, aby si trošku informací podržely v hlavě i do budoucna. Zároveň ze zkušenosti vím, že pro děti je nejdůležitější vizuální zpracování a poutavý příběh, proto jsem zpracovala šest vycházek pro nejmenší, které spojí vycházku, vizuální provedení a příběh v jedno.

Jak pracuji s dětmi můžete také vidět na http://opukova.mslaudova.cz/vylet-novy-svet/

Za panem králem.

Děti často slýchávají, jaké to bylo “za časů pana krále” - proto se na této vycházce se dozvědí, kde pan král ve městě bydlel, jaké to bylo, když přijížděl do města, co všechno náleží ke korunovačním klenotům, kdo pana krále ve městě hlídal, či kdo pana krále ochraňoval.

Jako vždy budou i tuto vycházku doprovázet velké barevné obrázky.

K Jezulátku pro pohádku.

Tentokrát vstoupíme do kostela P. Marie Vítězné, který nám nabízí spoustu tajemných a také trochu zázračných příběhů. Děti uvidí diamantovou hvězdu a dozvědí se, jak to bylo se zlým vojákem, povíme si, kde se narodil Ježíšek, ukážeme si sošku pražského Jezulátka a také si povíme o převeliké bitvě a zázračném obraze. Na závěr navštívíme muzeum šatiček Jezulátka. Samozřejmě nebudou chybět velkoformátové obrázky!

Vycházka je laděna adventně (vánočně), ale lze ji absolovovat  v průběhu celého roku.

jezule1

Po Novém Světě, v zimě i v létě.

Tato  vycházka  zavede děti do tichého zákoutí Hradčan - na Nový Svět. Nepůjdeme během ní za  “památnými místy”, spíše se zaměříme na věci a pojmy, na které v každodenním spěchu není čas a ukážeme si starou Prahu jako mozaiku malebných detailů.

U Lorety si s dětmi budeme vyprávět o svatebních šatech posázených diamanty a jejich dalších osudech, u kostela P.Marie Amdělské (lidově “u kapucínů”) si povíme, odkud se v jeho zdech vzaly dělové koule, budeme si vyprávět i o domovních znameních, děti se dozvědí, proč je po Praze tolik soch světců a také si povíme a ukážeme, co lidé dříve dělali, když ještě voda netekla z kohoutku.

Jako vždy budou i tuto vycházku doprovázet velké barevné obrázky a navíc dostanou na závěr děti pracovní list s domácím úkolem!

Na Novém Světě je také překrásné hřiště i s velikým altánem, kde si po vycházce od dubna do října mohou děti zaskotačit a nasvačit se.

risunok

Vycházka trvá asi 45 minut.

Za tulipány do Královské zahrady.

V této vycházce zamíříme s dětmi do Královské zahrady Pražského Hradu, povíme si, pro koho pan král postavil letohrádek, poslechneme si Zpívající fontánu, děti se dozvědí z jaké dálky k nám doputovaly tulipány, povíme si, jakému sportu se věnoval pan král se svými dvořany, ukážeme si strom, který pamatuje dinosaury, nebude chybět ani zmínka o královském zvěřinci a nakonec zamíříme do Jeleního příkopu, kde si povíme, proč je tak hluboký a jaká zvířata se v něm chovala.

Vyprávění by nemělo přesáhnout hodinu.

Tato vycházka je ideální pro předškoláky a pro děti-neposedy. V Jelením příkopu se dá pobíhat, pokřikovat i si třeba hrát na trávě nebo vycházku zakončit piknikem :) .

Tato vycházka se může uskutečnit pouze během turistické sezóny, tedy od dubna do konce října, když je areál Královské zahrady otevřen.Zahrada je otevřena od 10 hodin, vstup do areálu zahrady je zdarma.

Pražský Hrad - ten mám rád!

p1090903

Vycházka začíná u Lvího Dvora, přes Prašný most přejdeme na II.hradní nádvoří, projdeme ke katedrále a okolo ní na III.hradní nádvoří. Odtud na náměstí sv.Jiří a pak z kopečka pod Daliborku, kde naše prohlídka skončí. U každého zastavení si povíme buď poutavý příběh (např. Daliborka - pověst o Daliborovi z Kozojed), povíme něco o minulosti místa (II.hradní nádvoří - jak vypadal hrad v dávnověku) nebo si připomeneme např. korunovační klenoty uchovávané v katedrále. Ke každému zastavení mám nachystaný výrazně výtvarně zpracovaný obrázek, který dětem umožní lépe si představit, o čem mluvíme a co si představujeme. Celá prohlídka by neměla trvat déle jak hodinu, aby děti nebyly unavené a nebyla zatěžována jejich schopnost vnímat.

Vyšehrad - a kde je ten hrad?!

Procházka začne u Cihelné brány, vyjdeme do kopečka k soše sv.Václava. Kolem kostela dojdeme na šance a připomeneme si slavný Horymírův skok, sejdeme na trávník k Myslbekovým sousoším, podíváme se na můstek bývalého královského paláce, dojdeme k Čertovu sloupu a vycházku ukončíme u rotundy sv.Martina. U každého objektu povím dětem buď zajímavou pověst (Čertův sloup - pověst o tom, kde se na Vyšehradě takový sloup vzal), pokusíme se najít zbytky hradu, nebo upozorním na něco zjevného z dětského pohledu (co je to vlastně “rotunda”). Výklad spojím s velkými barevně provedenými obrázky, které dětem ulehčí vnímání mého vyprávění. Vycházka by neměla trvat déle než hodinu, aby děti nebyly unavené a dokázaly udržet pozornost.

p1100984

Po Karlově mostě.

Tato vycházka má seznámit nejmenší posluchače s jedním ze symbolů Prahy - Karlovým mostem. Prohlídka začíná na Křižovnickém náměstí pod sochou Karla IV., s dětmi zjistíme, proč je na mostní věži ledňáček, povíme si, kdo to je Bradáč, zastavíme se u sousoší sv.Cyrila a Metoděje. Děti se dozvědí z jakých časů je na zábradlí do kamene zasazený křížek, podíváme se za Bruncvíkem a povíme si, proč stojí právě na malostranském břehu, (tradičně) vzpomeneme sv. Václava a vycházku ukončíme u vděčného “sousoší s Turkem”. Vycházka by neměla přesáhnout hodinu.

Tato vycházka je ideální pro předškoláky.

Okolo orloje.

Tato vycházka by měla seznámit děti se Staroměstským náměstím jinak, než jako s místem oblíbených trhů. Vycházka začíná u radnice, kde si povíme, k čemu radnice městu sloužila, neopomeneme příběh strůjců orloje a nezapomeneme ani na apoštoly. Od radnice se vydáme k tzv. pražskému poledníku, kde se děti dozvědí, jak se u něj měřil čas, zjistíme proč na náměstí kdysi “pršely žáby” a povíme si jak to bylo se zvony Domu U zvonu. Vycházka trvá asi 45min.

Do vycházky nebudou zařazeny ani kříže před radnicí (staroměstská exekuce) ani pomník M.Jana Husa s ohledem na nízký věk posluchačů a jejich citlivé vnímání.

Vycházky jsou určeny dětem od 4 do 8 let, tedy jak pro děti navštěvující mateřskou školku, tak i pro nejmenší školáky.