Odborná způsobilost

guide-of-prague

Jsem držitelem průvodcovské licence  průvodce Prahou, která mi byla udělena po úspěšně složených zkouškách pro průvodce a zaručuje, že podám vždy odborný a zasvěcený výklad o pražské architektuře, historii a kultuře.

pis

Spolupracuji též s Pražskou informační službou jako průvodkyně vlastivědných vycházek. Od října 2009 též externě přednáším topografii Prahy v kurzech Pražské informační služby.

zidi

Jsem rovněž držitelem průkazu pražského Židovského muzea, který je také vydáván až po zkouškách odborné způsobilosti a garantuje, že mám hluboké znalosti nejen o pražském židovském ghettu, ale i o exponátech v bohatých sbírkách Židovského muzea.

konferencija
Aby mé služby byly co nejkvalitnější, navštěvuji též semináře a doškolování odborníků v cestovním ruchu.

p1180040-640x427

Od února 2013 jsem se stala výstavářem a muzejním pedagogem Muzea hl. m. Prahy.

Potkat mne tedy můžete i např. během Muzejní noci či Mezinárodního dne muzeí.

Úspěšně jsem ukončila studium historie v bakalářském modulu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Během studia jsem zahájila výzkumnou činnost v historických pražských městech, která se věnuje vývoji svatojánského kultu a jeho podobě v profánním hmotném umění. V tomto výzkumu pokračuji i nadále pod vedením Mgr. Jakuba Pátka PhD. z katedry historie.